محورهای همایش:

محورهای همایش شامل کلیه مباحث مربوط به راه آهن سریع السیر بوده و تنها محدود به موارد زیر نمی باشد:

 

خط و سازه های فنی

- تحلیل و طراحی خط

- روسازی

- زیرسازی

- طراحی مسير

- ابنیه فنی شامل پل، تونل، ترانشه و ...

- طراحی سوزن ها

- راهکارهای افزايش سرعت در مسیرهای موجود

- تحلیل اندرکنش خط و قطار

- روش هاي تعمیر و نگهداري

 

مديريت، اقتصاد و پدافند غیرعامل

- سيستم هاي مديريت، مهندسی منابع انسانی، بهره وری و انرژی

- راه كارهاي افزايش مشاركت بخش خصوصي، داخلی و خارجي در سرمايه گذاري

- انتقال تکنولوژی و دانش فنی و بومی سازی

- امکانسجی و ارزيابي های فنی، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگی، زيست محيطي و ...

- مهندسي ارزش و مديريت تضمين كيفيت

- نظام هاي قانوني، حقوقي و مالی

- راهبردها و سیاست ها در حوزه دفاع غیرعامل

- تهدیدات (شناخت- ارزيابي - مقابله)

- روش ها و فناوری های نوین در استتار و اختفاء براي انواع تهديدات امنيتي

- الزامات طراحي استتار و اختفاء و روش‌ها و سامانه‌ هاي ضد استتار، اختفاء

- حفاظت از اهداف

 

ناوگان

- ساخت و طراحی وسیله نقلیه

- مباحث آیرودینامیکی

- پارامترهای راحتی مسافر

- سيستم هاي تعمير و نگهداري

 

بهره برداري

- ارزیابی ایمنی و مدیریت ریسک

- سير و حركت و مديريت ترافيك

- شاخص ها، دستورالعمل ها، استانداردها، قوانین و مقرارت

 

علائم و ارتباطات

- سيستم هاي كنترل

- شبکه بالاسری

- برقی کردن مسیرهای موجود

 

ساختمان ها و ایستگاه ها

- ترافیک

- عمران (مقررات مربوط به طراحی و محاسبات، نظارت و اجرا)

- معماری ایستگاه ها

- شهرسازی

- تاسیسات مکانیکی و برقی

- نقشه برداری

- مقاوم سازی ساختمان های موجود در اطراف مسیر خطوط راه آهن سریع السیر در برابر ارتعاشات ناشی از عبور قطارها

- مقررات مربوط به حریم راه در خصوص ساخت و سازهای جدید در اطراف خطوط راه آهن سریع السیر

- مقررات مربوط به تملک زمین های قرار گرفته شده در طول مسیر خطوط راه آهن سریع السیر

شرکت سراسازان بصیر

 لوگوی شرکت سراسازان بصیر

Sara Sazane Basir Company (SSBC)  

آدرس شرکت سراسازان بصیر

آدرس شرکت سراسازان بصیر

آدرس دفتر مرکزی: تهران - سعادت آباد - خ سرو غربي - خ بخشايش - خیابان میرزایی (15 غربي) - پلاک 9 - بلوک غربی - طبقه 1- واحد 2

کد پستی: 1998885153

سایت: www.SSBC.ir

ایمیل: info@SSBC.ir

تلفن: 22131707 - 22131773 - 22373361   

فکس: 22373023 

نقشه شرکت سراسازان بصیر

Top of Page