شرکت سراسازان بصیر

اولین طراح و سازنده کانتینرهای نیم قد در ایران

 

برخی از پروژه های کانتینری:

 

1- نام پروژه: طراحی و پیاده سازی سیستم حمل سنگ آهن با استفاده از کانتینر روباز نیم قد

کارفرما: مرکز آموزش و تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران

اعلام آمادگی جهت انجام پروژه از سوی شرکت: خرداد 1392

دریافت اسناد از اداره کل تداركات و پشتيباني راه آهن ج. ا. ا.: 5 شهریور 1392

ارائه قیمت پیشنهادی و مدارک مورد نظر به اداره کل تداركات و پشتيباني راه آهن ج. ا. ا.: 31 شهریور 1392

تاریخ بازگشایی پاکت ها و برنده شدن شرکت: 6 آبان 1392

تاریخ عقد قرارداد (از سوی اداره کل تداركات و پشتيباني راه آهن ج. ا. ا.): 13 اسفند 1392

تاریخ ابلاغ قرارداد (از سوی اداره کل تداركات و پشتيباني راه آهن ج. ا. ا.): 18 اسفند 1392

مشاهده ابلاغیه

تعداد فازهای پروژه: 5

مدت زمان انجام پروژه: 32 ماه 

- - -

2- نام پروژه: طراحی و پیاده سازی سیستم حمل غلات با استفاده از کانتینر روباز دردار

کارفرما: مرکز آموزش و تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران

اعلام آمادگی جهت انجام پروژه از سوی شرکت: خرداد 1392

نامه اداره کل تداركات و پشتيباني راه آهن ج. ا. ا. به شرکت جهت دریافت اسناد: 10 آذر 1392

ارائه قیمت پیشنهادی و مدارک مورد نظر به اداره کل تداركات و پشتيباني راه آهن ج. ا. ا.: 21 آذر 1392

 - - -

3- نام پروژه: طراحی و پیاده سازی سیستم حمل زغال سنگ با استفاده از کانتینر روباز چادردار

کارفرما: مرکز آموزش و تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران

اعلام آمادگی جهت انجام پروژه از سوی شرکت: خرداد 1392

نامه اداره کل تداركات و پشتيباني راه آهن ج. ا. ا. به شرکت جهت دریافت اسناد: 10 آذر 1392

ارائه قیمت پیشنهادی و مدارک مورد نظر به اداره کل تداركات و پشتيباني راه آهن ج. ا. ا.: 21 آذر 1392

 

شرکت سراسازان بصیر

 لوگوی شرکت سراسازان بصیر

Sara Sazane Basir Company (SSBC)  

آدرس شرکت سراسازان بصیر

آدرس شرکت سراسازان بصیر

آدرس دفتر مرکزی: تهران - سعادت آباد - خ سرو غربي - خ بخشايش - خیابان میرزایی (15 غربي) - پلاک 9 - بلوک غربی - طبقه 1- واحد 2

کد پستی: 1998885153

سایت: www.SSBC.ir

ایمیل: info@SSBC.ir

تلفن: 22131707 - 22131773 - 22373361   

فکس: 22373023 

نقشه شرکت سراسازان بصیر

Top of Page