لوگوی شرکت سراسازان بصیر

لوگوی شرکت سراسازان بصیر  

دریافت لوگوی شرکت سراسازان بصیر با حجم و کیفیت بالا (968 کیلوبایت)

 

 

شماره ثبت شرکت: 438428

شماره ثبت لوگوی شرکت: 229039

محل ثبت شرکت: تهران

محل ثبت لوگوی شرکت: تهران

مرجع و نهاد ثبت کننده شرکت: قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

مرجع و نهاد ثبت کننده لوگوی شرکت: قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز مالکیت معنوی، اداره ثبت علائم تجاری

 

اجزاء علامت: تصویر ترکیبی است از پل، خط راه آهن، راه، برج، تونل و چرخ دنده، با رنگ غالب آبی، که عرشه پل با سه پایه خاکستري رنگ به صورت ترکیبی از خط راه آهن و راهی است که تا زیر برج برنگ سیاه و سفید با کلاهک ادامه یافته و سپس از یک سو تا انتهاي تونل با نور و روشنایی در انتهاي آن امتداد یافته و از سوي دیگر به نیمه چرخ دنده آبی شکل اتصال یافته است طبق نمونه.

 

 

کالاها / خدمات / طبقه / طبقات:

 

طبقه 42:

- مهندسی

- مشاوره و هدایت

- تحقیق و پژوهش

- تحقیقات فنی

- مطالعات فنی پروژه ها

- بررسی و مطالعه درباره پروژه هاي فنی

- بررسی و تحقیق (براي پروژه هاي فنی)

- خدمات پژوهش و تحقیقات در حوزه کتابداري

- بررسی و تحقیقات براي توسعه (براي دیگران)

- تحقیقات و توسعه محصولات جدید براي دیگران

- ظرفیت سازي براي برنامه ریزي و مدیریت پروژه هاي توسعه

- طرح ها (صنعتی)

- تجزیه و تحلیل و تحقیقات صنعتی

- مدل دادن (طرحهاي صنعتی)

- نقشه هاي مهندسی و فنی

- تهیه نقشه هاي ساخت و ساز

- طراحی نقشه هاي ساخت و ساز

- مشاوره ساختمانی

- طراحی ساختمان

- دکوراسیون داخلی ساختمانها

 

طبقه 37:

- اطلاعات ساخت و ساز

- خدمات مدیریت پروژه هاي ساخت و ساز

- خدمات پیمانکاري

- پیمانکاري امور مربوط به ساخت و ساز

- طرح محاسبه ابنیه

- اجراي ابنیه راه و ساختمان

- نظارت بر ساختمان سازي

- اطلاعات ساختمانی

- اطلاعات ساختمان سازي

 

 

توصیف اجمالی برخی از نشانه های ظاهری لوگوی شرکت سراسازان بصیر:

مشخصات (نام، فعالیت، رنگ سازمانی، شعار و ...) شرکت "سراسازان بصیر" به صورت ترکیبی از سازه های عمرانی (پل - خط راه آهن - راه - برج - تونل) و چرخ دنده (نماد صنعت و همچنین شبیه به حرف C به عنوان حرف اول Company به معنی شرکت و همچنین به عنوان حرف اول Civil به معنی عمران و همچنین شبیه به لوگوی دانشگاه علم و صنعت ایران به عنوان یکی از دانشگاه های محل تحصیل مدیرعامل محترم شرکت و ارادت ویژه ایشان به آن دانشگاه) با رنگ غالب آبی (رنگ سازمانی شرکت) نشان داده شده است. یک پل با سه پایه خاکستری رنگ و عرشه آن، نمایانگر دو حرف "س" می باشد. حرف "ر" به صورت ترکیبی از خط راه آهن و راه (خط کشی شده) در ادامه مسیر پل (تا زیر برج) نشان داده شده است. حرف "ز" به کمک همان حرف "ر" و نقطه آن با کلاهک برج نشان داده شده است. برج عمودی سیاه و سفید فوق الذکر، نمایانگر سه حرف "الف" می باشد.  مسیر ریلی و جاده ای، تا انتهای تونل نیز ادامه یافته است. حرف "ن" نیز به کمک یک نیمه چرخ دنده سه بعدی (بلند شده از روی صفحه) آبی شکل (از طرف بالا به نوک برج فشار آورده و آن را خم کرده (نشان دهنده قدرت و اقتدار شرکت جهت ساخت و سازهای عظیم تر و پیشرفته تر جهت پیشرفت هر چه بیشتر کشور) و از طرف پایین، کشیده شده (با هدف عمران و آبادانی هر چه بیشتر کشور) و راه ها را ساخته است) و تونل (به عنوان نقطه آن) ساخته شده است. نور و روشنایی انتهایی تونل، علامت تیک (ترکیب پل و راه ها - به مفهوم راه اندازی و اداره شرکت بر پایه علم و دانش همراه با بینش عمیق، تدبیر و تجربه، آگاهی کافی و بصیرت لازم و برقراری شرایط و امکانات (Ok)) و همچنین علامت شبیه به حرف G (ساخته شده با چرخ دنده، انتهای راه (مسیر ریلی و جاده ای) از زیر برج تا انتهای تونل) به عنوان حرف اول Good نیز الهام بخش کلمه "بصیر" از عبارت انتهایی نام شرکت (علاوه بر آن، شعار شرکت: بصیرت) می باشد. همچنین کل مجموعه به صورت نصف صورت یک انسان است (پل و راه: ابرو – برج: بینی – چرخ دنده و تونل: چشم) که نشانگر اهمیت شرکت به نیروی انسانی (پرسنل خود) و تکریم ارباب رجوع (مشتریان خود) می باشد. همچنین، کل مجموعه نیز به شکل ترن هوایی (نماد شادی و نشاط و روحیه بالا: در میان پرسنل شرکت) قابل تصور است. یکی از نمادهای رنگ آبی در روانشناسی رنگ ها نیز نشاط و شادابی است. برج و راستای مسیر روشنایی تابیده شده از تونل بر روی کلاهک برج نیز شبیه به مشعل و آتش آن در لوگوی دانشگاه علم و صنعت ایران است. شباهت های فوق الذکر به لوگوی دانشگاه علم و صنعت ایران، از سوی دیگر بیانگر اهمیت شرکت سراسازان بصیر به مقوله آموزش و علم و دانش و ارتباط تنگاتنگ آن با صنعت و به عبارتی دیگر، بیانگر جایگاه شرکت در عرصه علم و صنعت می باشد.

 

شرکت سراسازان بصیر

 لوگوی شرکت سراسازان بصیر

Sara Sazane Basir Company (SSBC)  

آدرس شرکت سراسازان بصیر

آدرس شرکت سراسازان بصیر

آدرس دفتر مرکزی: تهران - سعادت آباد - خ سرو غربي - خ بخشايش - خیابان میرزایی (15 غربي) - پلاک 9 - بلوک غربی - طبقه 1- واحد 2

کد پستی: 1998885153

سایت: www.SSBC.ir

ایمیل: info@SSBC.ir

تلفن: 22131707 - 22131773 - 22373361   

فکس: 22373023 

نقشه شرکت سراسازان بصیر

Top of Page