دومین همایش سالانه مهندسی ترافیک در ساخت و ساز شهری

 

هیئت رئیسه گروه تخصصی ترافیک 

www.tceo.ir 

 

شرکت سراسازان بصیر

www.SSBC.ir

 

آسیا همایش 

www.hamayesh.asia

 

تهران، آبان 1394

   

 

  

اعضای اصلی کمیته اجرایی همایش (به ترتیب حروف الفبا): 

 

مهندس محمد محمدی نژاد (دبیر)

عضو اصلی هیئت مدیره و دبیر گروه تخصصی ترافیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

 

دکتر حمید یعقوبی سرای

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت سراسازان بصیر (مشاور و مجری همایش)

 

 

 

 اعضای اصلی کمیته علمی همایش (به ترتیب حروف الفبا): 

 

دکتر بهنام امینی

استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی

 

دکتر کامران رحیم اف (دبیر)

- عضو گروه تخصصی ترافیک سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

- عضو هیئت رئیسه گروه تخصصی ترافیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

 

دکتر محمود صفارزاده

استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس 

معاون تحقيقات و فناوری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، وزارت راه و شهرسازی

 

 

مشاور و مجری همایش و جذب، مدیریت و نظارت بر حامیان معنوی (علمی) و مالی همایش: شرکت سراسازان بصیر

 

 

محورهای همایش:

- ایمنی معابر در حین عملیات اجرایی (شامل مطالعات و طرح­های ایمنی در دو بخش حریم راهها و معابر شهری)

- اثرات ترافیکی بلندمرتبه سازی در کلان شهرها

- نقش مهندسین ترافیک در کاهش مصرف انرژی

- جایگاه مهندس ترافیک در تغییر کاربری ها

- تدوین مبحث ترافیک از مقررات ملی ساختمان 

- تجربیات موفق استفاده از خدمات مهندسان ترافیک در کشور

 

 

آخرین اخبار همایش:

تصمیم گیری در خصوص بودجه برگزاری دومین همایش سالانه جایگاه مهندسی ترافیک در ساخت و ساز شهری در سال 1394، با اذعان به برگزاری موفقیت آمیز همایش جایگاه مهندسی ترافیک در ساخت و ساز شهری در سال 1393 (برگزار شده توسط شرکت سراسازان بصیر)در جلسه مورخ 7 اردیبهشت 1394 هیات رئیسه گروه تخصصی ترافیک سازمان 

پرزنتیشن رسمی شرکت و انتخاب شرکت به عنوان مشاور و مجری همایش: در جلسه مورخ 28 اردیبهشت 1394 هیات رئیسه گروه تخصصی ترافیک سازمان

دعوت رسمی از شرکت جهت حضور در جلسه مورخ 4 خرداد 1394 هیات رئیسه گروه تخصصی ترافیک سازمان: طی نامه مورخ 2 خرداد 1394 ریاست سازمان به مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت

انتخاب رسمی قطعی و نهایی شرکت به عنوان مشاور و مجری همایش و تعیین محورها، زمان همایش و ...: در جلسه مورخ 4 خرداد 1394 هیات رئیسه گروه تخصصی ترافیک سازمان

دعوت رسمی از شرکت جهت حضور در جلسه مورخ 11 خرداد 1394 هیات رئیسه گروه تخصصی ترافیک سازمان: طی نامه مورخ 9 خرداد 1394 ریاست سازمان به مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت

ارائه برنامه عملیاتی همایش و همچنین ارائه پیش نویس قرارداد: طی نامه مورخ 11 خرداد 1394 شرکت به ریاست سازمان  

بررسی قرارداد همایش با شرکت سراسازان بصیر و برنامه عملیاتی همایش ارائه شده توسط شرکت: در جلسه مورخ 11 خرداد 1394 هیات رئیسه گروه تخصصی ترافیک سازمان 

تعیین نهایی بودجه همایش، محورها و مدعوین: در جلسه مورخ 18 خرداد 1394 هیات رئیسه گروه تخصصی ترافیک سازمان

اعلام رسمی برگزاری دومین همایش سالانه جایگاه مهندسی ترافیک در ساخت و ساز شهری در نیمه دوم آبان ماه 1394 و معرفی مجری همایش (شرکت سراسازان بصیر)، محورها، بودجه تعیین شده، برنامه عملیاتی، مدعوین و سخنرانان همایش: طی نامه مورخ 23 خرداد دبیر گروه تخصصی ترافیک سازمان به ریاست سازمان

دستور طرح برگزاری دومین همایش سالانه جایگاه مهندسی ترافیک در ساخت و ساز شهری در نیمه دوم آبان ماه 1394 و معرفی مجری همایش (شرکت سراسازان بصیر)، محورها، بودجه تعیین شده، برنامه عملیاتی، مدعوین و سخنرانان همایش در جلسه هیات مدیره سازمان: طی نامه مورخ 25 خرداد 1394 ریاست سازمان به دبیر هیات مدیره سازمان

بررسی دستاوردهای همایش جایگاه مهندسی ترافیک در ساخت و ساز شهری در سال 1393 (برگزار شده توسط شرکت سراسازان بصیر): در جلسه مورخ 14 مرداد 1394 هیات مدیره سازمان

تصویب اولیه برگزاری دومین همایش سالانه جایگاه مهندسی ترافیک در ساخت و ساز شهری (با درخواست ارائه تحليل و ارزیابي از نتایج حاصله همایش قبلي و مشخص نمودن محورهاي همایش دوم و طرح آن در جلسه آتي هيأت مدیره)در جلسه مورخ 31 مرداد 1394 هیات مدیره سازمان

درخواست نتایج حاصله همایش قبلي و مشخص نمودن محورهاي همایش دوم جهت طرح در جلسه آتي هيأت مدیرهطی نامه مورخ 2 شهریور 1394 دبیر هیات مدیره سازمان به دبیر گروه تخصصی ترافیک و معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان

ارائه دستاوردهای همایش جایگاه مهندسی ترافیک در ساخت و ساز شهری در سال 1393 (برگزار شده توسط شرکت سراسازان بصیر) به اعضای هیات مدیره سازمان: طی نامه مورخ 3 شهریور 1394 دبیر گروه تخصصی ترافیک سازمان به دبیر هیات مدیره سازمان

تصویب نهایی برگزاری دومین همایش سالانه مهندسی ترافیک در ساخت و ساز شهری در نیمه دوم آبان ماه سال 1394 و تصویب نهایی بودجه آن: در جلسه مورخ 14 شهریور 1394 هیات مدیره سازمان

دعوت رسمی از شرکت جهت حضور در جلسه مورخ 16 شهریور 1394 هیات رئیسه گروه تخصصی ترافیک سازمان: طی نامه ریاست سازمان به مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت

ارائه پیش نویس جدید قرارداد همایش از سوی شرکت سراسازان بصیر به ریاست سازمان: طی نامه مورخ 15 شهریور 1394

تصویب قرارداد همایش با شرکت سراسازان بصیر: در جلسه مورخ 16 شهریور 1394 هیات رئیسه گروه تخصصی ترافیک سازمان 

تصویب نهایی قرارداد همایش با شرکت سراسازان بصیر (توسط دبیر گروه تخصصی ترافیک سازمان): 17 شهریور 1394

ارائه نسخه نهایی قرارداد همایش از سوی شرکت سراسازان بصیر به ریاست سازمان: طی نامه مورخ 17 شهریور 1394

تایید قرارداد برگزاری همایش توسط شرکت سراسازان بصیر توسط مشاور حقوقی سازمان: 21 شهریور 1394 

دعوت رسمی از شرکت جهت حضور در جلسه مورخ 23 شهریور 1394 هیات رئیسه گروه تخصصی ترافیک سازمان: طی نامه مورخ 21 شهریور 1394 ریاست سازمان به مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت

ارائه گزارش اولیه مستندات همایش سال گذشته ترافیک سازمان توسط شرکت به ریاست سازمان: طی نامه مورخ 22 شهریور 1394

بررسی گزارش اولیه مستندات همایش سال گذشته: در جلسه مورخ 23 شهریور 1394 هیات رئیسه گروه تخصصی ترافیک سازمان 

ارائه گزارش تکمیلی و نهایی مستندات همایش سال گذشته ترافیک سازمان توسط شرکت به دبیران علمی و اجرایی همایش: طی نامه مورخ 27 شهریور 1394

ارائه گزارش مجلد نهایی مستندات همایش سال گذشته ترافیک سازمان توسط شرکت به ریاست سازمان: طی نامه مورخ 28 شهریور 1394

ابلاغ اجرای برگزاری دومین همایش سالانه مهندسی ترافیک در ساخت و ساز شهری در آبان ماه سال 1394 با بودجه مربوطه (طی مصوبه جلسه مورخ 14 شهریور 1394 هیات مدیره سازمان): طی نامه مورخ 28 شهریور 1394 دبیر هیات مدیره سازمان به دبیر گروه تخصصی ترافیک، معاون برنامه ریزی و توسعه و سرپرست معاونت پشتیبانی و منابع انسانی

ارائه قرارداد همایش با شرکت سراسازان بصیر جهت امضا توسط ریاست سازمان: طی نامه مورخ 28 شهریور 1394 دبیر گروه تخصصی ترافیک سازمان به ریاست سازمان

ارائه مستندات و گزارش نهایی همایش جایگاه مهندسی ترافیک در ساخت و ساز شهری در سال 1393 (برگزار شده توسط شرکت سراسازان بصیر) و تصمیم گیری جهت چاپ گسترده مجموعه مقالات همایش: طی نامه مورخ 28 شهریور 1394 دبیر گروه تخصصی ترافیک سازمان به ریاست سازمان 

طرح قرارداد همایش با شرکت سراسازان بصیر در جلسه هیات رئیسه سازمان: 6 مهر 1394

 

 

شرکت سراسازان بصیر

 لوگوی شرکت سراسازان بصیر

Sara Sazane Basir Company (SSBC)  

آدرس شرکت سراسازان بصیر

آدرس شرکت سراسازان بصیر

آدرس دفتر مرکزی: تهران - سعادت آباد - خ سرو غربي - خ بخشايش - خیابان میرزایی (15 غربي) - پلاک 9 - بلوک غربی - طبقه 1- واحد 2

کد پستی: 1998885153

سایت: www.SSBC.ir

ایمیل: info@SSBC.ir

تلفن: 22131707 - 22131773 - 22373361   

فکس: 22373023 

نقشه شرکت سراسازان بصیر

Top of Page