شرکت: سراسازان بصیر

 

اهداف انتخابی نام شرکت:

 

 بخش اول:

سرا: یا سرای به معنی ساختمان (سازه) (لغت نامه دهخدا)

- پسوند نام خانوادگی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت

- مهندسی عمران و زیرشاخه های آن و کلیه سازه ها اعم از ساختمان و ... به عنوان فعالیت اصلی شرکت (مندرج در اساسنامه آن)

- رشته دانشگاهی تحصیلی و آموزشی تدریسی (استاد دانشگاه) مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت

 

بخش دوم:

سازان: به معنی سازندگان (لغت نامه دهخدا)

- ساخت و ساز به عنوان مهندس عمران (مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت)

 

بخش سوم:

بصیر: به معنی دانشمند (لغت نامه دهخدا)

- نام خانوادگی مادر مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت

- راه اندازی و اداره شرکت بر پایه علم و دانش همراه با بینش عمیق، تدبیر و تجربه، آگاهی کافی و بصیرت لازم

- شعار شرکت: بصیرت (شرکت سراسازان بصیر، نماد بصیرت)

 

شرکت سراسازان بصیر

 لوگوی شرکت سراسازان بصیر

Sara Sazane Basir Company (SSBC)  

آدرس شرکت سراسازان بصیر

آدرس شرکت سراسازان بصیر

آدرس دفتر مرکزی: تهران - سعادت آباد - خ سرو غربي - خ بخشايش - خیابان میرزایی (15 غربي) - پلاک 9 - بلوک غربی - طبقه 1- واحد 2

کد پستی: 1998885153

سایت: www.SSBC.ir

ایمیل: info@SSBC.ir

تلفن: 22131707 - 22131773 - 22373361   

فکس: 22373023 

نقشه شرکت سراسازان بصیر

Top of Page